آموزش

به زودی مجموعه ای ارزشمند که در

 آموزش آواز مذهبی انقلابی ایجاد نموده و تحول شگرفی

را در کتاب های آموزش مداحی بوجود آورده را به شما معرفی می نمایم

Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
كداميك از آثار ماندگار زير را جزء اركان اصلي آواز مذهبي مي دانيد 
Skip Navigation Links