دانلود آثار جاودانه فخرالذاکرین سلیم موذن زاده

 

 

 

 دانلود آثار استاد سلیم موذن زاده  شماره 1

 

 

چندین دانلود زیبا از وبلاگ استاد سلیم موذن زاده

www.salimmoazenzadeh.ir

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147675834/AZEZ_FATEMA.jpg

روضه " من عزیز فاطمه ام فلک " مربوط به سال 1346

مدت : 50 دقیقه

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 24 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147637350/mosabn_jafar.jpg

روضه " موسی ابن جعفر " مربوط به سال 1363

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 28 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

 

خطبه " امام حسین ع " مربوط به سال 1359

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147643284/ali_asgar.jpg

 

روضه " رباب و علی اصغر " مربوط به سال 1362

 

مدت : یک ساعت

 

مداح : سلیم موذن زاده

 

حجم : 28 مگابایت

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 

 

 

 

**************************************

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147641000/garat_kheymeha.jpg

روضه " غارت خیمه ها " مربوط به سال 1344

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png


 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147778242/akhareen_namaz.jpg

روضه " آخرین نماز " مربوط به سال 1349

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 28 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

***************************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147639476/19_ramazan.jpg

روضه ی " 19 رمضان " مربوط به سال 1355

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 ***************************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147623334/ZEYNABA_BAKH.jpg

روضه " زینبه باخ زینبه باخ " مربوط به سال 1375

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 25 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147631218/ahvalat_abolfazl.jpg

روضه ی " احوالات حضرت ابولفضل " مربوط به سال 1371

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 25 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 **********************************************

 

 

 

سینه زنی " وای عموغلی " مربوط به سال 1362

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

*************************************************

 

نوحه زیبای " وای عمـو اوغلـی " مربـوط به سال 1368

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147636426/mosebat_rogaye.jpg

روضه ی " مصیبت یتیم رقیه " مربوط به سال 1363

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 *****************************************************

 

 

روضه " آهو و امام حسین ع " مربوط به سال 1361

 

مدت : یک ساعت

 

مداح : سلیم موذن زاده

 

حجم : 27 مگابایت

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

***********************************

نوحه زیبای " امـان نـامـه " مربـوط به سـال 1381

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147643284/ali_asgar.jpg

نـوحه زیبـای " دربـاره علـی اصغـر (ای غنچه دهـن ) " مربوط به سال 1360

مدت : یـک ســاعت

مداح : سلـیـم مــوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 


 

**************************************

 

 

نوحه زیبای " اکبـره بـاخ اکبـره بـاخ " مربوط به سـال 1364

مــدت : یک سـاعت و نیـم

مــداح : سلـیم مـوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 ******************************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147647300/aho_va_ali_asgar.jpg

 

نوحه زیبای " آهـو و علـی اصـغر " مربوط به سـال 1362

 

مـدت : یــک ساعــت

 

مـداح : سلیـــم مـوذن زاده

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 ******************************************************

 

نوحه زیبای " اهل بیت امــام حسین ع " مربوط به سال 1363

مـدت : یـک ساعــت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

**********************************************************

 

نوحه زیبای " اهل بیت امــام حسین ع " مربوط به سال 1363

مـدت : یـک ساعــت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

*****************************************************

نوحه ای زیبا " درباره حضرت عباس " مربوط به سال 1357

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 ********************************************************

 

نوحه ای زیبا " درباره امام حسین ع " مربوط به سال 1364

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png


 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147643284/ali_asgar.jpg

نوحه ای زیبا " درباره علی اصغر " مربوط به سال 1362

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 

**************************************

 

 

نوحه ای زیبا " در مدح مولا علی ع " مربوط به سال 1356

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 


 

**************************************

 

نوحه زیبای " بازگشت هنده " مربوط به سال 1362

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

*********************************************************

نوحه زیبای " باغ امام سجاد ع " مربوط به سال 1383

مدت : نیم ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 **********************************************************8

 

 

نوحه ای زیبا " در مدح مولا علی ع " مربوط به سال 1356

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147675834/AZEZ_FATEMA.jpg

نوحه زیبـای " عزیز فاطمـه حضـرت زینـب " مربـوط به سـال 1353

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png


 

**************************************

http://s5.picofile.com/file/8147670642/SALIM_KHALI_3.jpg

روضه " یا حضرت باقر " مربوط به سال 1344

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 25 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147731468/khotbe_emam_sajjad.jpg

روضه " خطبه امام سجاد ع " مربوط به سال 1347

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 37 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147674934/KHON_EMAM_HOSEIN.jpg

 

روضه " خون امام حسین " مربوط به سال 1353

 

مدت : نیم ساعت

 

مداح : سلیم موذن زاده

 

حجم : 15 مگابایت

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

روضه " گفتگوی علی با فاطمه " مربوط به سال 1348

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 34 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

**************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147677918/darol_emare.jpg

 

روضه " دارالعماره " مربوط به سال 1346

 

مدت : یک ساعت

 

مداح : سلیم موذن زاده

 

حجم : 33 مگابایت

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

**************************************

 

 

روضه " وداع امام حسین " مربوط به سال 1357

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

روضه " طشت گذاری  " مربوط به سال 1381

 

مدت : یک ساعت

 

مداح " سلیم موذن زاده

 

حجم : 23 مگابایت

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147466018/soltan_geys.jpg

روضه " سلطان قیس " مربوط به سال 1342

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 37 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

روضه " سلطان قیس " مربوط به سال 1347

مدت " یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 52 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147649218/SHOJAT_ZEYNAB.jpg

روضـه " شجـاعت حضرت زینـب " مربوط به سال 1347

مدـت : نیم ساعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 22 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

 

روضه " شام غریبان " مربوط به سال 1380

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 26 مگابایت 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

 

سینه زنی " مادر " مربوط به سال 1380

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 28 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

 

روضه " الله الله " مربوط به سال 1380

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 22 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

روضه خوانی مربوط به سال 1375

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 29 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147464776/roze_gatl_gah.jpg

روضـه " قتلگـاه " مـربـوط به سـال 1343

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 43 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

**************************************

http://s5.picofile.com/file/8147638750/rah_sham.jpg

روضه " راه شام " مربوط به سال 1364

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 29 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 

**************************************

 

روضه " ندا آمد " مربوط به سال 1348

مدت : نیم ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 14 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

روضه " ندا آمد " مربوط به سال 1361

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 28 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

روضـه " مصیـبت حضـرت زینـب " مـربـوط به سال 1380

مـدت : یک سـاعت

مـداح : سلیم مـوذن زاده

حجـم : 20 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147635376/TASHT_GOZARE.jpg

روضـه " طشـت گـذاری " مربـوط به سـال 1357

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 23 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147630326/veda_emam_hosen.jpg

روضـه " وداع امـام حسیـن " مـربـوط به سـال 1365

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 27 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147671700/zeynab_zeynab_63.jpg

http://s5.picofile.com/file/8147672692/VAHEED.jpg

 

روضـه و نـوحـه "زینـب زینـب " مـربـوط به سـال 1363

مـدت : یک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 28 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

روضـه " دربـاره علـی اصغـر " مـربـوط به سـال 1343

مـدت : نیم ساعت

مـداح : سلیم موذن زاده

حجـم : 30 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

 

روضه " باغ امام سجاد " مربوط به سال 1360

 

مدت : 12 دقیقه

 

مداح : سلیم موذن زاده

 

حجم : 5 مگابایت

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

روضـه " خطبـه امـام سجاد " مربوط به سال 1349

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 28 مگـابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147649876/dokhtar_hakem.jpg

 

داستان " دختـر حاکم و رقیـه " مربوط به سال 1362

 

مـدت : یـک ساعت

 

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

 

حجـم : 23 مـگابایت

 

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

روضـه " الهی گـدی اصغـریم " مربـوط به سـال 1362

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 27 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

مرثیـه " حضـرت علـی " مـربـوط به سال 1379

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 26 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

 

روضه " معجزه امام رضا " مربوط به سال 1381

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

**************************************

 

روضـه " نـدا آمد " مربـوط به سـال 1348

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 53 مگـابـایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

روضـه " نـدا آمـد " مربـوط به سـال 1351

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 29 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147667668/ROGAYE_46.jpg

روضـه " نوحـه حضـرت رقیـه " مربـوط به سـال 1346

مـدت : یـک ساعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 16 مگـابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

**************************************

 

 

روضـه " علـی اکبــر " مربـوط به سـال 1360

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سـلیم مـوذن زاده

حجـم : 28 مگـابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 ********************************************************

روضـه " نیـاز امـام حسیـن " مـربوط به سـال 1354

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 50 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 ********************************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147643284/ali_asgar.jpg

روضه " علی اصغر " مربوط به سال 1361

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 29 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png


 

 

 ********************************************************

روضـه " سفـره حضـرت رقیـه " مربـوط به سـال 1364

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 28 مـگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 

 ********************************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147642692/garat.jpg

روضه " غارت " مربوط به سال 1350

مدت : یک ساعت

مداح : سلــیم مـوذن زاده

حجم : 22 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 ********************************************************

 

روضه " درباره حضرت رقیه " مربوط به سال 1362

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلــیم مـوذن زاده

حـجم : 53 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 ********************************************************

 

روضه " جنگ دو برادر " مربوط به سال 1380

مـدت : یک ساعت

مـداح : سلــیم موذن زاده

حـجم : 54 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 ********************************************************

 

http://s5.picofile.com/file/8147784218/141025_004.jpg

روضه " جنگ خندق " مربوط به سال 1349

مـدت : یک ساعت

مـداح : سلیــم موذن زاده

حـجم : 54 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 ********************************************************

 

 

روضه " خیزران " مربوط به سال 1357

مـدت : یک ساعت

مـداح : سلیــم موذن زاده

حجـم : 22 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

***************************************************

 

روضه " خطبه حضرت زینب " مربوط به سال 1357

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 57 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

*******************************

http://s5.picofile.com/file/8147621026/MAJLES_YAZEED.jpg

روضـه " مجلـس یزید " مروبـوط به سـال 1346

مـدت : یـک سـاعت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

حجـم : 55 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

************************************************************

نوحه زیبای " اهل بیت امــام حسین ع " مربوط به سال 1363

مـدت : یـک ساعــت

مـداح : سلیـم مـوذن زاده

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

******************************************************************

نوحه زیبا " درباره حضرت ابالفضل " مربوط به سال 1364

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگایابت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

************************************************************

 

نوحه زیبای " درباره حضرت علی ع " مربوط به سال 1355

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم :30 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

******************************************************************

 

 

http://s5.picofile.com/file/8147733850/kheyzzaran.jpg

نوحه زیبای " امام حسین و خیزران" مربوط به سال 1348

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 27 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

************************************************************

 

نوحه زیبای " عشق به امام حسین " مربوط به سال 1357

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 24 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

******************************************************************

روضه " فروش دختر عرب " مربوط به سال 1350

مدت : یک ساعت

مداح : سلیم موذن زاده

حجم : 45 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

 

************************************************************

 

روضه " غم نامه رقیه " مربوط به سال 1380

مدت : یـک سـاعت

مـداح : سلــیم مـوذن زاده

حجـم : 22 مگابایت

http://s5.picofile.com/file/8146777276/download_btn_01_hover.png

 

 

 

******************************************************************

 

سال 1392

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشیدمیشم بو سوزی روضه   ۱۲.۶ ۱۳:۴۵ ۱ ۲۱۴۳ ۵۵۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ نجه زینب کی شمع محفل عشق روضه   ۶.۴ ۶:۵۴ ۱ ۷۷۷ ۳۸۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هفتمین حجتم و مظلومم روضه   ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۲۰۳ ۲۱۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یارالی قارداشیما روضه   ۸.۹ ۹:۳۷ ۱ ۵۰۲ ۳۸۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ شیرین سوزوم آیدین اولدوزوم نوحه   ۴.۷ ۵:۰۴ ۱ ۴۵۷ ۵۲۷
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ویرانه ده نازلی بالام نوحه   ۲.۸ ۲:۵۹ ۱ ۳۶۷ ۳۰۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ صبره صدر مرحبا زینبا یا زینبا نوحه   ۴.۷ ۵:۰۴ ۱ ۴۶۱ ۴۷۲
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ یتوبدی جان دوداغیمه نوحه   ۸.۶ ۹:۱۷ ۰ ۳۳۵ ۳۵۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینب زینب کانون وفا زینب نوحه   ۳.۶ ۳:۵۱ ۰ ۳۲۴ ۳۲۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ الله غریبم در به در نوحه   ۸.۱ ۸:۴۴ ۱ ۲۵۱ ۲۰۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ غمخواروام ای کربلا نوحه   ۴.۶ ۴:۵۶ ۱ ۳۶۶ ۳۶۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای بنازم آن قبر شش گوشه نوحه   ۳.۸ ۴:۰۴ ۱ ۲۸۱ ۲۹۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ بتاب ای مه در این صحرا نوحه   ۲ ۲:۰۷ ۱ ۲۶۴ ۳۲۸
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ اللری باشیندا اصغرون بالاسی نوحه   ۸.۴ ۹:۰۵ ۱ ۲۴۲ ۳۱۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اوچ پر اوخ سنه چالدی نوحه   ۶.۷ ۷:۱۴ ۰ ۲۴۷ ۳۳۸
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای شه دین مظهر ایمان رضا نوحه   ۳.۹ ۴:۱۵ ۰ ۱۶۲ ۲۵۳
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ قارداشیم آدامسزام نوحه   ۱۴ ۱۵:۱۳ ۱ ۳۸۰ ۳۷۷
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ باشوون اوسته گلمیشم نوحه   ۶.۷ ۷:۱۲ ۱ ۲۹۳ ۳۵۸
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ یا رب به قربان های نوحه   ۴.۸ ۵:۱۰ ۱ ۲۵۶ ۴۵۸
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ عباس عباس ای یار وفاداریم نوحه   ۶ ۶:۲۸ ۱ ۴۲۴ ۴۳۱
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ آغاریب منیمده زلفیم نوحه   ۶.۹ ۷:۲۷ ۱ ۲۳۷ ۲۷۷
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ یخلمشام قانلی مقتله نوحه   ۷.۸ ۸:۲۶ ۱ ۲۱۲ ۲۹۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خداحافظ ای آنام باجی نوحه   ۷.۵ ۸:۰۸ ۱ ۲۴۸ ۳۱۳
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ سن آت اوسته پای پیاده من نوحه   ۳.۷ ۴:۰۲ ۰ ۲۲۳ ۲۸۷


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
كداميك از آثار ماندگار زير را جزء اركان اصلي آواز مذهبي مي دانيد 
Skip Navigation Links